fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Endeligt booket arrangement:

Et arrangement er ikke booket, før Copenhagen Cocktail Academy har modtaget en skriftlig godkendelse af tilbuddet og efterfølgende en skriftlig godkendelse af den fremsendte bekræftelse.

Forsinkelse:

Er Kunden årsag til, at arrangementet ikke kan starte til den aftalte tid, er Copenhagen Cocktail Academy berettiget til fuld betaling og Kunden er ej heller berettiget til erstatning.  

Betalingsbetingelser:

50% af det samlede beløb betales ved aftalens indgåelse. De resterende 50% samt eventuelle yderligere godkendte tilføjelser betales senest 8 dage efter arrangementsdatoen. Der fremsendes fakturaer fra vores bogholderi herfor.

Opsigelse:

Ved aflysning af event efter aftalens indgåelse, frem til 12 uger før dato for event afholdelse, faktureres 15% af den samlede aftalesum, til dækning af projekttimer og administration. Ved helt eller delvis aflysning af bekræftet event senere end 12 uger før dato for event planlagte afvikling, refunderes depositum ikke. Det fulde indbetalte beløb tilbageholdes.

Ved hel eller delvis aflysning af event senere end 4 uger før planlagt afviklingsdato, refunderes indbetalt depositum ikke og aftalens fulde beløb faktureres.

 

Ekstraordinære udgifter i forbindelse med ødelagte glas og/eller udstyr:

Hvis der som følge af gæsters uagtsom eller forsætlig opførsel, sker skade i større omfang på Copenhagen Cocktail Academy’s materiel, vil arrangøren blive stillet til ansvar for dette, og vil efterfølgende blive faktureret for ødelagt eller beskadiget glas og materiel.

En eventuel erstatningssag, vil være Copenhagen Cocktail Academy uvedkommende.

Ved større skade forstås ødelagt eller beskadiget glas eller materiel til en værdi der overstiger 2% af den samlede kontraktsum eller 200 kr.

Arrangøren skal være gjort opmærksom på skaderne og den efterfølgende ekstrafakturering, senest umiddelbart efter arrangementet.

 

Ansvar for lokaler:

Copenhagen Cocktail Academy kan ikke stilles til ansvar for ødelagt gulv, vægge eller møbler, som følge af spildte cocktails, øl eller ingredienser.

Det er arrangørens ansvar at tage højde for dette i forbindelse med anvisning af baren og festens placering.

 

Køkkenfaciliteter:

Der skal stilles om muligt køkkenfaciliteter til rådighed, som giver Copenhagen Cocktail Academy mulighed for løbende og afslutningsvis, at rengøre og pakke medbragt udstyr og glas. Såfremt dette ikke er muligt, skal Copenhagen Cocktail Academy være gjort opmærksom på dette, og en ekstra udgift til arrangementet kan forventes indregnet i prisen.

 

Afrydning:

Copenhagen Cocktail Academy stiller gerne med personale til afrydning og opvask af glas under arrangementet. Dette afregnes ud over den oplyste pris for cocktailarrangementet      

Med mindre andet er aftalt, er det arrangørens ansvar at sørge for personale til at tage sig af disse opgaver.

Hvis der mod forventning ikke er sørget for dette, vil Copenhagen Cocktail Academy kunne kræve betaling for udførsel af dette arbejde efterfølgende.

Andet

Afhængig af hvilken ydelse der bestilles kan handelsbetingelserne ændre dig.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag spændende nyheder om aktiviteterne i Copenhagen Cocktail Academy